Unik produkter av resirkulert plast

Unik fokuserer både på å redusere plast, og det å velge plasttyper som gjenvinnes bedre. Derfor er vi stolte av å presentere flere produkter som er justert til det bedre, og der du som forbruker kan føle at du bidrar og tar et bedre valg.

Tre av våre produkter er justert, og bruker nå et materiale av resirkulert polyetylen. Det gjelder både avfallsposer, knytesekker og avfallssekker. Alle med knytehåndtak. Ved å benytte ressurser som ellereda er brukt og i omløp, reduseres produktets belastning på miljøet. 

Papiretiketten til produktene er laget av materialer fra ansvarlig drevne FSC®-sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder. Forest Stewardship Council® (FSC ®) stiller krav til at FSC-sertifisert skogsdrift ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert og tar hensyn til lokalbefolkningen.

Det har derfor vært fokus både på selve produktene og emballasjen, for å tilby produkter som har et litt mer bærekraftig valg enn før.