Høstrusken er i gang - velg sekker av resirkulert plast.

Høsten er i gang, og kanskje er du klar for å rydde i hjem, hage og garasje? Velg Unik sekker og poser. De nye og forberede sekkene og posene er mindre belastende for miljøet.

Avfallsposer_750x450.png

Unik Avfallposer er nå justert fra jomfruelig plast til resirkulert plast. Den totale årlige besparelsen i bruk av jomfruelig plast for Unik avfallsposer vil være ca. 66 tonn.  Knytesekkene er endret fra sort til grå, og kan resirkuleres. Fargestoffet Carbon black er fjernet fra sekkene, slik at de skal sorteres riktig i avfallsanleggene, slik at de nå kan gjenvinnes. Avfallsekkene er transparente og kan derfor bli brukt på avfallsanlegg, der det er regler å ha innsyn i sekkene, slik at man kan se type avfall. Begge typer av sekker samt avfallsposene har knytehåndtak slik at de enkelt kan knytes sammen og lukkes. Produktene er laget av resirkulert plast. Ved å benytte ressurser som allerede er brukt og i omløp, reduseres produktets belastning på miljøet. Lykke til med rydding i hjemmet!